На 19.10.2020 г., по повод Европейския ден за борба срещу трафика на хора, МКБППМН община Първомай презентира пред момичетата от 5, 6 и 7 клас на ОУ „Георги Караславов” кв. Дебър тематичния филм „Бягай”.

Аудиторията бе подбрана по критерий възрастова група с най-висок риск да станат жертви на трафик. По данни на  годишните отчети на Националната комисия за трафик на хора, 70 % от всички жертви са жени и момичета. Момичетата научиха що е трафик на хора, видове трафик и как да се предпазят. След филма бе проведена дискусия под формата на игра. Филмът предизвика интереса на децата, някой пожелаха да го гледат отново у дома.

Акцент в дискусията бe явлението „loverboy” - като капан за млади момичета и как да бъде разпознат и идентифициране на рискови ситуации за въвличане в трафик. Друг акцент в рамките на обучението бе информацията за денонощна, безплатна и анонимна Национална телефонна линия за борба с трафика на хора - 0800 20 100. Линията  е първата и единствена подобна гореща линия в България.

МКБППМН при община Първомай благодари за поканата на училищното ръководство и на педагогическия съветник г-жа Росица Качарова.

Проявата е част от превантивната програма на МКБППМН при община Първомай за 2020 година.

Информационна кампания като превенция на трафик на хора Информационна кампания като превенция на трафик на хора Информационна кампания като превенция на трафик на хора Информационна кампания като превенция на трафик на хора