Избори

Размер на шрифта: A A A

МЕСТНИ ИЗБОРИ – 27.10.2019г. ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ


pdfХРОНОГРАМА за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. (приета с Решение № 560-МИ от 22 юли 2019 г.)


banner 2019


РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕСТНИ ИЗБОРИ БАЛОТАЖ – 03.11.2019г. – II ри Тур >>


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.


Получаването на изборните книжа по СИК в община Първомай за изборите за кметове II Тур, ще стане на 02.11.2019г.в Пленарна зала на община Първомай по следната схема:

От СИК № 162300028 до СИК № 162300034 – в 13.30 часа;

От СИК № 162300035 до СИК № 162300040 – в 13.40 часа;

От СИК № 162300022 до СИК № 162300027 – в 13.50 часа;

От СИК № 162300014 до СИК № 162300021 – в 14.00 часа;

От СИК № 162300001 до СИК № 162300006 – в 14.10 часа;

От СИК № 162300007 до СИК № 162300013 – в 14.20 часа;


pdfСЪОБЩЕНИЕ: Районна прокуратура - гр. Първомай съобщава, че в изпълнение на Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България. / Публикувано на 28.10.2019г. /    


РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕСТНИ ИЗБОРИ – 27.10.2019г. – I ви Тур >>


pdfИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ  


pdfЗАПОВЕД № РД-15-599 от 17.10.2019 г. На основание чл. 44, ал.1, т.1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, чл.12, ал. 2, т. 2 от закона за събранията, митингите и манифестациите, чл. 8 от Наредбата за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай и с оглед запазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.


Получаването на изборните книжа по СИК в община Първомай за изборите за общински съветници и за кметове, ще бъде на 26.10.2019 г. в Пленарна зала на община Първомай по следната схема:

От СИК № 172300028  до СИК № 172300034 – в 13.30 часа:

От СИК № 172300035  до СИК № 172300040 – в 13.40 часа:

От СИК № 172300022  до СИК № 172300027 – в 13.50 часа:

От СИК № 172300014  до СИК № 172300021 – в 14.00 часа:

От СИК № 172300001  до СИК № 172300006 – в 14.10 часа:

От СИК № 172300007  до СИК № 172300013 – в 14.20 часа:


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  (чл.39, ал.1 от ИК) / Публикувано на 16.10.2019г. /  


pdfЗАПОВЕД № РД-15- 597/ 16.10.2019г. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Първомай за  произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и утвърждавам нейната номерация и адрес, както следва: / Публикувано на 16.10.2019г. /


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай уведомява всички заинтересовани, че на 17.10.2019 г. /четвъртък/ от 17:30 часа Общинска избирателна комисия – Първомай ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии в Пленарна зала на Общинска администрация – гр. Първомай.


pdfСЪОБЩЕНИЕ: Районна прокуратура - гр. Първомай съобщава, че в изпълнение на Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България. / Публикувано на 09.10.2019г. /


ИНФОРМАЦИЯ! ГД "ГРАО" иска да спести времето и неудобството на българските граждани да се информират от разлепените на обществени места избирателни списъци и осигурява възможност на всеки избирател да прави проверка и справка по ЕГН и то безплатно за избирателния списък.

Възможности за Справка >>

Тел: 03145/ 2352 ГРАО - за справки по избирателни списъци.

pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)  


ПОКАНА ПО ЧЛ.91, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ ИЗБОРЕН КОДЕКС ДО РЪКОВОДСТВАТА НА

/ Публикувано на 11.09.2019г. /

Парламентарно представените партии и коалиции в 44-то народно събрание:

   - ПП „ГЕРБ”

   - КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

   - КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА И ВМРО”

   - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

   - ПП „ВОЛЯ“

Партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент на Република България, но не са парламентарно представени

- КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционни избирателни

комисии /СИК/ и на Подвижна секционна избирателна секция /ПСИК/ при произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. / pdfИзтегли

Приложение:

pdfРешение на ЦИК № 1029-МИ София, 10.09.2019


pdfЗАПОВЕД № РД-15-513 от 04.09.2019г.На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.183, ал.3 от Изборния кодекс и предвид необходимостта от създаване на ред и условия за осигуряване нормалното протичане на дейностите по произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  


pdfЗАПОВЕД № РД-15-510 от 02.09.2019 г. На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА,   Решение на ЦИК № 632-МИ от 20.08.2019 г. и на чл. 10, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от ИК, относно гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 27 октомври 2019 г.


pdfСписък на кметствата на територията на Община Първомай, в които ще бъдат произведени избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 година


pdfЗАПОВЕД № РД-15-499 от 28.08.2019 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс и Указ №163 на Президента на Републиката за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. (обн., ДВ, бр.56 от 16.07.2019г. )


pdfЗАПОВЕД № РД-15-498 от 28.08.2019 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 8, ал.2 от Изборния кодекс, Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Републиката, обнародван в ДВ бр. № 56 от 16.07.2019 г. за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и Решение № 570- МИ от 26.07.2019 г. на ЦИК


pdfНазначаване на Общинска избирателна комисия в община Първомай, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Първомай уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Първомай, както следва:  pdfОтвори


П О К А Н А ПО ЧЛ.75, АЛ. 1 И АЛ.2 ОТ ИЗБОРЕН  КОДЕКС ДО РЪКОВОДСТВАТА НА

Парламентарно представените партии и коалиции в 44-то народно събрание:

   - ПП „ГЕРБ”

   - КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

   - КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА И ВМРО”

   - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

   - ПП „ВОЛЯ“

Партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент на Република България, но не са парламентарно представени

   - КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна    комисия /ОИК/ при  произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. pdfИзтегли

Приложения:

pdfРешение № 600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК

pdfПриложение 1 - Декларация (по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК).  docСвали

pdfПриложение 2 - Примерен образец за Предложение на членовете на ОИК.   docСвали


pdfЗАПОВЕД № РД-15-445/01.08.2019 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври  2019 г.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233