Избори

Размер на шрифта: A A A

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

ХРОНОГРАМА - за изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени за 6 ноември 2016 г.,приета с Решение № 3330-ПВР от 2 август 2016 г. на ЦИК /Отвори_Разгледай >>


ХРОНОГРАМА - за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (приета с Решение № 3397-НР от 17 август 2016 г. на ЦИК) /Отвори_Разгледай >>


ИЗБОРЕН КОДЕКС
В сила от 05.03.2014 г.Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., изм. ДВ. бр.35 от 22 Април 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 Май 2016г. /Отвори_Разгледай >>


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - Национален референдум 2016. /Отвори_Разгледай >>


Община Първомай – регистър членове на СИК - вторти тур / Отвори >>


СЪОБЩЕНИЕ

Районна прокуратура - гр. Първомай съобщава, че в изпълнение на Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за
законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми, утвърдени със Заповед № ЛС- 1161/15.04.2014г. на Главния прокурор на Република България, във връзка с провеждането на 13.11.2016 г. на балотаж на изборите за президент и вицепрезидент. Отвори >>


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 
на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) / Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-653 / 08.11.2016г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 287, ал. 7 и ал. 8 от Изборния кодекс, Решение от 29.07.2016 г. (обн. Дв бр.60/02.08.2016г.)
на 43-тото Народно събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент 
Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-652 / 08.11.2016г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 21-ПВР/НР от 25.09.2016 г. на РИК и Решение от 29.07.2016 г. (обн. Дв бр.60/02.08.2016г.) на 43-тото Народно събрание за насрочване на втори тур на избори за президент и вицепрезидент Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-650 / 08.11.2016г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2, чл. 90 ал. 1 и ал. 3 от ИК, Решение № 3795-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на ЦИК
и Решение № 56-ПВР/НР от 22.10.2016 г. на РИК Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-648 / 08.11.2016г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.183-186 от Изборния кодекс, Решение № ЗЗЗЗ-ПВР/04.08.2016 г.
на Централната избирателна комисия и предвид необходимостта от създаване на ред и условия за провеждане на предизборна кампания 
на територията на Община Първомай във връзка с произвеждане на втори тур на избори за президент и вицепрезидент 
на републиката, насрочени за провеждане на 13.11.2016 г. / Отвори >>


УВЕДОМЛЕНИЕ / 03.11.2016г.

Във връзка с нормалното протичане на предизборната агитация за Избори за президент и вицепрезидент, насрочени за 06.11.2016 г. / Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-631 / 01.11.2016г.

На основание чл.44, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 44, ал. 1 от ИК, чл. 215 от Изборния кодекс и във връзка с Методически указания на Централна избирателна комисия, приети с Решение № 3822-ПВР-/НР от 20 октомври 2016 г. / Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-623 / 31.10.2016г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.287,ал.7 и ал.8 от Изборния кодекс, Решение от 29.07.2016 г.(обн. Дв бр.60/02.08.2016г.) на 43-тото 
Народно събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент и Решение от 12.05.2016г. (обн. ДВ бр.37/17.05.2016г.) на 43-тото 
Народно събрание за провеждане на национален референдум./ Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-622 / 31.10.2016г.

На основание чл. 44, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с Наредба за чистотата и обществения ред на територията на Община Първомай (Решение № 183 по Протокол № 16/30.11.2004г. и Решение № 104 по Протокол №13/31.08.2016 г. на ОбС - гр. Първомай), Решение от 29.07.2016 г. (обн. Дв бр.60/02.08.2016г.) на 43-тото Народно събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент и Решение от 12.05.2016г. (обн. ДВ бр.37/17.05.2016г.) на 43-тото Народно събрание за провеждане на национален референдум. / Отвори >>


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) / Отвори >>

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) / Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-612 / 25.10.2016г.

На основание чл.44,ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, Решение №21-ПВР/НР от 25.09.2016г. на РИК и Решение от 29.07.2016 г. (обн. Дв бр.60/02.08.2016г.) на 43-тото Народно събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент и Решение от 12.05.2016г. (обн. ДВ бр.37/17.05.2016г.) на 43-тото Народно събрание за провеждане на национален референдум. / Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-606 / 24.10.2016г.
На основание чл.44,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8,ал.2 от Изборен кодек - Решение от 29.07.2016 г(обн. Дв бр.60/02.08.2016 г.) на 43-тото Народно събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент Решение от 12.05.2016г.(обн.ДВ бр.37/17.05.2016г.) на 43-тото Народно събрание за провеждане на национален референдум. / Отвори >>


СЪОБЩЕНИЕ
Районна прокуратура - гр. Първомай съобщава, че в изпълнение на Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми, утвърдени със Заповед № ЛС- 1161/15.04.2014г. на Главния прокурор на Република България / Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-545 / 27.09.2016г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.183-186 от Изборния кодекс, Решение № ЗЗЗЗ-ПВР/04.08.2016 г. на Централната избирателна комисия и предвид необходимостта от създаване на ред и условия за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Първомай във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум, насрочени за провеждане на 06.11.2016 г. / Отвори >>


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) / Отвори >>


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) / Отвори >>


ПОКАНА
ОТНОСНО
: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 06.11.2016 г. и национален референдум, насрочен за 06.11.2016 г. / Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-535 / 21.09.2016г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.143, ал.1, чл.144, т.5 и чл.146, ал.2, т.З от Кодекса на труда, във връзка с провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 06.11.2016 г. и национален референдум, насрочен за 06.11.2016 г. / Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-511 / 13.09.2016г.
На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с осигуряване нормалното протичане на дейностите по провеждане на избори за избиране на президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум на 06.11.2016 г. / Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД-15-504 / 13.09.2016г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.41 ал. 3 от ИК, предвид предстоящото произвеждане за избор на президент и вицепрезидент и за национален референдум на 06.11.2016г. / Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД-15-499 / 09.09.2016г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.2 от Изборния кодекс, Решение от 29.07.2016г. (обн. в ДВ, бр.60/02.08.2016г.) на 43-тото Народно събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Решение от 12.05.2016г. (обн. в ДВ, бр.37/17.05.2016г.) на 43-тото Народно събрание за провеждане на Национален референдум. / Отвори >>


ЗАПОВЕД  /  №  РД 15-460 / 18.08.2016г.
На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс, Решение от 29.07.2016 г.
(обн. Дв бр.60/02.08.2016г) на 43-тото Народно събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент и Решение от 12.05.2016г.
(обн. ДВ бр.37/17.05.2016г.) на 43-тото Народно събрание за провеждане на национален референдум./ Отвори >>

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233