pdfУказ № 29 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)

pdfХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.


ВАЖНО!!! На 01.04.2023 г. в Пленарна зала на Община Първомай ще се получават изборните материали по следната схема:

  • От СИК № 172300028 до СИК № 172300034 – в 11:45 часа;
  • От СИК № 172300035 до СИК № 172300040 – в 12:00 часа;
  • От СИК № 172300022 до СИК № 172300027 – в 12:15 часа;
  • От СИК № 172300014 до СИК № 172300021 – в 12:30 часа;
  • От СИК № 172300001 до СИК № 172300006 – в 12:45 часа;
  • От СИК № 172300007 до СИК № 172300013 – в 13:00 часа.

ЗАПОВЕД № РД-15-192 / 24.03.2023г.

pdfНа основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 предл. първо от Изборния кодекс и във връзка с нормалното протичане на изборите за Народни представители, насрочени за 02.04.2023г., както и с цел ненарушаване на Изборния кодекс и обществения ред на територията на Община Първомай.


pdfСПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ: РИК – ПЛОВДИВ ОБЛАСТ - ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

График за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК, които ще се проведат в пленарна зала на Община Първомай:

28.03.2023 г. / вторник / от 17:30 часа


ВАЖНОРазяснителната кампания

Baner 300 250


pdfИнструкция за тест на видеоизлъчването в предизборния ден

pdfИнструкция за видеоизлъчването в изборния ден

>> Електронен образец на СИК протокол - х

>> Електронен образец на СИК протокол - хм


jpgГласуване с хартиена бюлетина >>                    jpg Гласуване с машина >>


>> Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина


>>  Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри


>>  Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина


ЗАПОВЕД № РД-15-180 / 20.03.2023г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 и ал. 3, чл. 90, ал. 1 и ал. 3 от ИК, Заповед № РД-15-92 / 06.02.2023 г. на кмета на Община Първомай, Решение № 1738-НС от 06.03.2023 г. на ЦИК


ЗАПОВЕД № РД-15-134 / 27.02.2023г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, чл. 37, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от ИК, Решение № 1701-НС от 23.02.2023г. на ЦИК относно гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите за Народно събрание, насрочени на 2 април 2023г.


ВАЖНО: Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


ВАЖНО: Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

- Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

- Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

- Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

- Служебни справки в избирателните списъци;

- Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

- Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.


pdfПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ И ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (ПСИК) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ,  ПРИ  ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАСРОЧЕНИ НА 02.04.2023Г.

pdfНазначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

pdfМетодически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (без съставите на 5-членните и 6-членните СИК и на ПСИК)

pdfЖребий при попълване съставите на СИК


pdfИзбирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК)


ЗАПОВЕД № РД-15-104 / 14.02.2023г.

pdfОтносно: Места за обявяване на избирателните списъци. На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 41, ал. 3 от Изборен кодекс и Указ № 28 от 31.01.2023 г. на Президента на републиката, (обн., ДВ, бр.11 от 02.02.2023 г.) за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.


ЗАПОВЕД № РД-15-103 / 14.02.2023г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183-186 от Изборния кодекс и предвид необходимостта от създаване на ред и условия за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Първомай, във връзка с Указ № 28 от 31.01.2023г. на Президента на републиката, (обн., ДВ, бр.11 от 02.02.2023 г.) за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

pdfПриложение № 1 към Заповед № РД-15-103/14.02.2023 г. / Места за поставяне на агитационни материали в община Първомай


ЗАПОВЕД № РД-15-92 / 06.02.2023г.

pdfОтносно: Образуване на избирателните секции и утвърждаване тяхната номерация и адрес. На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) и Указ № 28 от 31.01.2023 г. на Президента на републиката, (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.) за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.