Избори

Размер на шрифта: A A A

Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024 г.


pdfУказ № 100 на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г.

pdfУказ № 102 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

pdfХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., насрочени с Указ № 100 от 09.04.2024 г. и Указ №102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България, приета с Решение № 3043-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК


СЪОБЩЕНИЕ: РИК – ПЛОВДИВ ОБЛАСТ - ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

НА 03.06.2024  / Понеделник / от 18:00 часа, В ПЛЕНАРНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОНИТЕ КОМИСИИ


СЪОБЩЕНИЕ:

От 27 май до 29 май 2024г. пред пленарна зала на община Първомай ще бъде поставена машина за експериментално гласуване


ВАЖНО: Разяснителната кампания

Baner CIK 300 250

Анимирани видеоклипове

Анимирани видеоклипове – със субтитри

Аудиоклипове

Брошура


ВАЖНО: Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

- Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

- Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

- Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

- Служебни справки в избирателните списъци;

- Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

- Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/ .

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 28.05.2024 г.


ЗАПОВЕД № РД-15-296 / 16.05.2024 г.

pdfНа основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 предл. първо от Изборния кодекс и във връзка с нормалното протичане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание,  и двата избора насрочени на 09 юни  2024г.,  както и с цел ненарушаване на Изборния кодекс и обществения ред на територията на Община Първомай


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 от ИК) / Публикуван на 24.04.2024г. /

pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 42, ал. 1 от ИК) / Публикуван на 24.04.2024г. /


П О К А Н А

pdfОтносно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ и Подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на Община Първомай, при произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание, насрочени на 09.06.2024 г. / Публикувана на 24.04.2024г. /

Приложения:

pdfРешение на ЦИК № 3130-ЕП/НС София, 23.04.2024 г.

pdfУказания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за членове на Европейския парламент и за народни представители на 9 юни 2024 г. (без съставите на 5-членнитеСИК и на ПСИК)


ЗАПОВЕД № РД-15-247 / 22.04.2024г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183-186 от Изборния кодекс и предвид необходимостта от създаване на ред и условия за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Първомай във връзка с предстоящи избори определени с Указ № 100 от 09.04.2024 г. (обн. ДВ, бр. 32 от 09 април 2024 г.) и Указ № 102 от 09.04.2024 г. (обн. ДВ, бр. 32 от 09 април 2024 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание, и двата избора насрочени на 09 юни 2024 г.

pdfПриложение № 1 към Заповед № РД-15-247/ 22.04.2024 г. / Места за поставяне на агитационни материали в община Първомай


ЗАПОВЕД № РД-15-231 / 16.04.2024г.

pdfОтносно: Образуване на избирателните секции и утвърждаване тяхната номерация и адрес - На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с предстоящи избори определени с Указ № 100 от 09.04.2024г. (обн. ДВ, бр. 32 от 09 април 2024 г.) и Указ № 102 от 09.04.2024г. (обн. ДВ, бр. 32 от 09 април 2024 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание, и двата избора насрочени на 09 юни 2024г. и Решение № 3056-ЕП/НС от 10.04.2024г. на ЦИК


ЗАПОВЕД № РД-15-230 / 16.04.2024г.

pdfОтносно: Места за обявяване на избирателни списъци - На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 и чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с предстоящи избори определени с Указ № 100 от 09.04.2024г. (обн. ДВ, бр. 32 от 09 април 2024 г.) и Указ № 102 от 09.04.2024г. (обн. ДВ, бр. 32 от 09 април 2024 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание, и двата избора насрочени на 09 юни 2024г. 

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233