Община Първомай уведомява всички пчелари и граждани за предстоящо третиране срещу тополов листояд

Третирането ще се извърши от ТП ,,Държавно горско стопанство – гр. Първомай“ на 20.05, 21.05, 22.05  и 23.05.2024 г. от 07:00 до 10:00 часа с препарат ,,Моспилан 20 СП“

Подлежащите на третиране терени са в местност и на площ:

- р. Марица – 109 дка, отстоящи от населеното място 6 км, отстоящи от съседно селище 5 км;

- р. Мечка – 53 дка, отстоящи от населеното място – 2 км, отстояние от съседно селище – 2 км.