Удвояване на участъци от ЖП линията Крумово – Свиленград – Турска граница,  възложител „ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

pdfОБЯВА: ДО ЗАИТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

pdfУведомление за инвестиционно предложение от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА