Председателят на Общинския съвет на Община Първомай уведомява всички общински съветници и граждани на общината, че поради влошената епидемична обстановка в страната, заседанията на всички постоянни комисии ще се проведат съвместно на 29.10.2020 г. от 17.00ч в Пленарна зала на общината непосредствено преди заседанието на ОбС.

Христо Вълчев:

Председател на Общинския съвет