Всеки вторник от 10:00ч. – до 12:00ч.

Прием на граждани от КМЕТ се осъществява всяка седмица. Записване за приемните дни се извършва в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на община Първомай - Гише № 2 - тел. 0336 / 623-25 (Деловодство) или онлайн през формата за приемен ден.

Приемният ден на кмета се осъществяват регулярно, според неговата програмата, за който подалите заявление за прием се уведомяват предварително.

Заявление за записване за приемен ден