ОТЧЕТИ МАНДАТ / 2023 – 2027 /

pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на община Първомай за второто полугодие на 2023 г.


ОТЧЕТИ МАНДАТ / 2019 – 2023 /


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на община Първомай за първото полугодие на 2023 г.


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на община Първомай за второто полугодие на 2022 г.


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на община Първомай за първото полугодие на 2022 г.


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на община Първомай за второто полугодие на 2021 г.


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на община Първомай за първото полугодие на 2021 г.


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на община Първомай за второто полугодие на 2020 г.


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на община Първомай за първото полугодие на 2020 г.


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на община Първомай за второто полугодие на 2019 г.


pdfОтчет на Кмета на община Първомай за мандат 2015-2019 г.


ОТЧЕТИ МАНДАТ / 2015 – 2019 /


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Първомай за първото полугодие на 2019 г.


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Първомай за второто полугодие на 2018 г.


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Първомай за първото полугодие на 2018 г.


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Първомай за второто полугодие на 2017 г.


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Първомай за първото полугодие на 2017 г.


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Първомай за второто полугодие на 2016 г.


pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Първомай за второто полугодие на 2015 г.


pdfОтчет на Кмета на община Първомай за мандат 2011-2015 г.