Кметства


Кметство с.Брягово

Кмет: Мария Димитрова Стоянова
Тел: 03167 2221


Кметство с.Буково

Кмет: Али Дурмуш Баджаклъ
Тел: 03160 5230


Кметство с.Бяла река

Кмет: Димитър Паунов Димитров
Тел: 03166 2221


Кметство с.Виница

Кмет: Георги Русев Русев
Тел: 03160 3221


Кметство с.Воден

Кмет: Мухамед Камелдин Абед
Тел: 03160 6221


Кметство с.Градина

Кмет: Йордан Георгиев Стоев
Тел: 03162 2250


Кметство с.Дълбок извор

Кмет: Костадин Стоянов Кротнев
Тел: 03164 2021


Кметство с.Езерово

Кмет: Ангел Христов Хаджиев
Тел: 03168 2221

Кметство с.Искра

Кмет: Тодор Димитров Налбантов
Тел: 03163 2021


Кметство с.Караджалово

Кмет: Мариана Димитрова Колева
Тел: 03165 2221


Кметство с.Крушево

Кмет: Радка Велева Петкова
Тел: 03162 7221


Кметство с.Православен

Кмет: Веселин Панайотов Недев
Тел: 03166 2282


Кметство с.Татарево

Кмет: Петко Янков Петков
Тел: 03160 2221


Населени места, които не са кметства

с. Поройна

Кметски наместник: Пенко Димитров Налбантов
Тел: 03164 2031


с. Драгойново

Кметски наместник: Надка Динкова Митева
Тел: 03160 4221


с. Добри дол

Кметски наместник: Атанас Георгиев Георгиев
Тел: 03162 0221

 

 

Населени места

 

#

Населено място

П.код

Област

Община

Сателит

1

Добри дол
Dobri dol

3667
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

42.1/25.216

2

Първомай
Parvomay

4270
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

42.1/25.217

3

Дълбок извор
Dulbok izvor

4280
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

42.033/25.1

4

Поройна
Porojna

4281
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

42.05/25.133

5

Татарево
Tatarevo

4282
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

42.083/25.133

6

Караджалово
Karadzhalovo

4283
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

42.1/25.317

7

Виница
Vinica

4284
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

42.133/25.133

8

Бяла река
Bjala reka

4285
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

42.05/25.267

9

Православен
Pravoslaven

4287
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

42.05/25.233

10

Езерово
Ezerovo

4288
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

42.017/25.3

11

Воден
Voden

4289
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

41.967/25.3

12

Градина
Gradina

4290
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

42.133/25.2

13

Крушево
Krushevo

4291
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

42.133/25.233

14

Драгойново
Dragojnovo

4293
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

41.983/25.233

15

Брягово
Brjagovo

4294
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

41.983/25.183

16

Буково
Bukovo

4295
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

41.95/25.25

17

Искра
Iskra

4297
Bulgaria

Пловдив
Plovdiv

Първомай
Parvomay

41.933/25.133