Радослава Спасова Ставрева

Заместник-кмет Радослава Спасова Ставрева


Ресори на дейност:

Общинска собственост
Общинска инфраструктура
Дейности по вътрешна сигурност
Финанси,бюджет и стопански дейности
Образование
Култура и спорт
Местни приходи
Здравеопазване
Социални дейности
Програми за временна заетост

Приемни дни: всеки вторник от 10:00ч. – до 12:00ч.

Хамди Рамадан Мустафа

Заместник-кмет


Ресори на дейност:

Местни дейности:
- Обредни домове и зали
- Общински пазари и тържища
- Чистота
- Озеленяване
- КООС
- Транспорт
Екология
Земеделие и гори
Бедствия, аварии и наводнения


Записване за приемните дни се извършва в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на община Първомай - Гише № 2 - тел. 0336 / 623-25 (Деловодство) или онлайн през формата за приемен ден.

Заявление за записване за приемен ден