На 5 декември в сградата на община Първомай се проведе информационна кампания по местно самоуправление, в която ученици от горните курсове на две учебни заведения – СОУ „Проф.д-р Асен Златаров” и ПГСС „Васил Левски” – имаха възможност за няколко часа да се запознаят на практика с ежедневието на местната законодателна и изпълнителна власт. По два екипа от двете училища  заедно с кмета, неговите заместници и секретаря на общината в продължение на два часа водеха заедно „кормилото” на общината до обяд. След обяд в пленарната зала на общината се проведе извънредно заседание на Общинския съвет в присъствието на много ученици, които се запознаха с актуални въпроси, обсъждани в местния парламент.