VІІ  ПРАЗНИК  НА  ВИНОТО  И ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО  В  ПЪРВОМАЙ.