„Тракийското наследство по нашите земи” бе предмет на състоялата се на 13 май дискусия в рамките на 37-те  Майски културни тържества. В нея взеха участие доц. Иван Джамбов от историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, ръководителката на археологическите разкопки на връх Драгойна Елена Божинова, ръководителят на дирекция „Регионална култура” в Министерство на културата Емил Върбанов, писателите Марин Христозов и Йото Николов, краеведът Георги Бялков  - автор на нашумялата книга за тракийската цивилизация.