БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
ДО Г-Н АНГЕЛ ПАПАЗОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Уважаеми господин Папазов,За пореден път искам да изразя благодарността си към Вас, за оказаното съдействие и осигуряването на транспорт до гр. Трявна на госпожа Нанка Мущанова, от фолклорната група – „Дебърските баби”,  за неизчерпаемата й енергия и желание да помага на децата от SOS – детско селище – Трявна. Госпожа Мущанова посети SOS – детско селище – Трявна на 19.11. 2009 год., заедно със своя съгражданка. Те направиха дарение от дрехи, ботуши и лакомства за децата.SOS – детски селища – България се грижи за децата, настанени в селищата и подкрепя децата в общността, които са в затруднено положение.Дарението ще използваме за задоволяване на нуждите им.Благогодарни сме на всеки жест и внимание от страна на дарителите.

P1020117.jpg P1020125.jpg P1020131.jpg P1020136.jpg

/19.11.2009 год.С благодарност: Иван Христофоров - Директор на SOSДетско селище Трявна /