Уважаеми господин Папазов,Искрено ви благодаря за топлия прием, който ни оказахте при гостуването на кметовете – членове на Управителния съвет на Асоциацията на общините от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ” – Турция. Перфектната организация, която бяхте направили, допринесе за деловото
и резултатно протичане на срещата между местните власти и бизнеса във
вашата община.Типичното за хората от вашия край сърдечно гостоприемство и отличното домакинство направиха срещата запомняща се.Надявам се бъдещата ни съвместна дейност да продължи толкова успешно, колкото и досега.
Изп. директор на РАО “Тракия”/Доц. д-р Иван Върляков/