Регистър на военните паметници на територията на община Първомай

 

Регистър на военните паметници на територията на община Първомай >>

 

 

АНТКЕТНИ  КАРТИ

 

Военни паметници в България

 

гр.Първомай община Първомай - Мемориал с паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. >>

кв.Дебър община Първомай - Паметник на загиналите в Балканската война 1912 – 1918 г / Паметни плочи - опълченци / Н.Гатев и И.Паничаров  >>

с. Бяла река община Първомай - Паметник на загиналите в  антифашисткото движение и войната за национално обединение 1944-1945 г. >>

с. Виница община Първомай - Паметна плоча на загиналите вьв войната за национално обединение 1944-1945 г. >>

с. Градина община Първомай - Паметник на загиналите във войните  1912 - 1918 г./1944 - 1945г. >>

с. Дълбок извор община Първомай - Паметник на загиналите във войните  1912 - 1918 г./1944 - 1945г. >>

с. Езерово община Първомай - Паметник на загиналите за Родината >>

с. Искра община Първомай - Паметник на загиналите във войната за национално обединение 1944 -1945 г. / Паметник на загинал граничар / И.Колев  >>

с. Караджалово община Първомай - Паметник на загиналите във войната за национално обединение 1944 -1945 г. >>

с. Крушево община Първомай - Паметник на загиналите във войните  1912 - 1918 г./1944 - 1945г. >>

с. Православен община Първомай - Паметник на загиналите във войните  1912 - 1918 г./1944 - 1945г. >>

с. Татарево община Първомай - Паметна плоча на загинал летец-изтребител М.Чепреганов >>

с. Поройна община Първомай - Паметник на загиналия във войната за национално обединение 1944-1945 г. А. Примов  >>

с. Добри дол община Първомай - Паметник на загиналите във войната за национално обединение 1944-1945 г. >>