Изложбата на общините на потребителски стоки и технологии (12 – 17 май 2009 г.),беше представена по най-добрия начин от кмета на Община Първомай г-н Ангел Папазов и неговият екип от Общинска администрация.на Международния панаир в гр.Пловдив .