Изнесено заседание на Общински съвет - Община Марица