Посещение на кмета на община Първомай  в  Централния офис на БУТБ