На 12. 04.2010 г. в стола на МБАЛ- Първомай бе разкрит нов Домашен социален патронаж.Той ще обслужва селата Дълбок извор, Караджалово, Татарево и Поройна. Капацитетът на патронажа е 200 човека.