На 19,20 и 23 декември 2008г. се реализира Проект „Еднократна помощ за Коледа”, финансиран от фонд „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика.Фондация „Околна среда, здраве, общество, наука – ОЗОН” гр.Сливен в партньорство с Oбщина Първомай раздаде по домовете 180 индивидуални пакети с еднократна помощ за Коледа на самотноживеещи възрастни хора и  хора с увреждания. На 23.12.2008г. бяха връчени 20 пакета на деца сираци чрез техните придружители в пленарна зала.