Празникът „Сирни Заговезни” е уникална традиция за с. Караджалово