РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

 

За пореден път Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” провежда информационно разяснителна кампания
за опазване на горите от пожари със слоган „Пази горите от пожар – Научи как!”

Статистиката само от миналата година показва, че огънят безвъзвратно е унищожил над 15680 дка иглолистна гора,
22978 дка широколистна гора, 11442 дка смесена гора, треви и храсти. При 57,5 % от горските пожари причината е небрежност, непредпазливост или безотговорното използване на огън. Малка част от пожарите са възникнали следствие природни явления, умисъл, детска игра и други. Данните показват, че в повечето случаи хората не са били в състояние да предвидят последиците от своята дейност.

Горските пожари причиняват в голяма степен нарушаване на екологичното равновесие, преки материални щети и косвени социални загуби. За съжаление, често загиват и хора.

Основни причини за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления.

Най - честите причини са следните:

Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове. Попаднали в узрелите жита, сухите растения и сламата, те лесно могат да ги запалят.Небрежно боравене с огън от работници, пастири, излетници, туристи.

Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората.Детска игра с огън.Самозапалване на вещества и материали.

Природни явления (мълнии).Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите.Неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви.

Умисъл!!!
За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност: