Посещение по покана от службата на търговско - икономическите въпроси при Генерално консулство на Република България в Истанбул