ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ            

 

КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР  2012година
 

Дата

час

мероприятие

място

организира

1

2

3

4

5

 

 

м. Я н у а р и

 

 

06.01.

10ч.

Масов празник Йордановден

по места

Читалища

Църква

06.01.

 

164 години от рождението на Хр.Ботев тематични вечери

по места

Читалища

18.01.

 

Честване на 134г. от освобождението на с.Искра от османско иго.

с. Искра

Кметство

     Читалище

      Училище

21.01.

10ч.

Масов празник Бабин ден

по места

Читалища

                                                                    м. Ф е в р у а р и

04.02.

 

VІІІ Празник на виното - Първомай 2012

Конкурс  за  най-добро  домашно  вино.

Първомай

Читалище

ОбА*

14.02.

 

Световен ден на археологията

Откриване на фотоизложба

Археологическо лято 2011

с. Искра

Читалище

Училище

14.02.

 

Ден на лозаря Трифон Зарезан

Тематична вечер посветена на 130г. от рождението на Вл.Димитров - майстора

по места

 

кв. Дебър

Читалища

 

Ч-ще,* У-ще*

19.02

 

Отбелязване 139г. от гибелта на Левски

по места

Ч-ща, У-ща

24.02.

 

170г.от рождението  Карл Майн

тематична вечер

 

кв.Дебър

 

Ч-ще , У-ще

 

 

м. М а р т

 

 

01.03.

19ч.

Тържествено отбелязване  на

Деня на самодееца

по места

    Читалища

01.03.

10ч.

Детски утра, посветени на Баба Марта

по места

    Читалища

Училища и ДГ*

03.03.

11ч.

Ритуал издигане на българското знаме

по-случай Националния празник на

Република България и празнично хоро на

площада пред читалището.

Отбелязване Националния празник на

Република България.

Първомай

 

 

 

по места

    Читалище

    Училища

      ОбА

 

Читалища

Кметства

03.03.

 

Общински масов празник Тодоров ден

 

Конни  надбягвания

кв.Дебър

 

с.Д. извор

Читалище

Клуб Каубой

Читалище

06-08.03.

 

Празнични концерти по-случай Международния ден на жената

по места

Читалища

1-15.03.

 

Сирни заговезни народен обичай

с.Караджалово

читалище

21.03.

 

50г. Петя Дубарова поетична вечер

кв.Дебър

Ч-ще, У-ще

22.03.

 

Забавни вечери посветени на Първа пролет

по места

Ч-ща, У-ща

27.03.

18ч.

Международен ден на театъра

156 години театър в България

Премиера  Лелята на Чарли

Първомай

 

 

Читалище

   

30.03..

 

И българин да си остане

 80г. от рождението на Сл.Хр.Караславов

 литературна  вечер

 

кв. Дебър

Читалище

Училище

1-30.03.

 

Среща  с писателя  Бальо  Балев  и представяне  на  негова нова книга

 

с.Градина

 

Читалище

1-30.03.

 

Проява на

 ДП *Г.Караславов гр.Първомай

Първомай

Дружество  на писателите

 

 

м. А п р и л

 

 

01.04.

 

 Международен ден на хумора и шегата

по места

Читалища

07.04.

 

Лазаров ден

по места

Читалища

08.04.

 

Отбелязване  Деня на ромите

с.Виница

Читалище

10-15.04

 

Великденски празници в общината

по места

       Читалища

22.04

 

Ден на земята

по места

Читалища

1 -30.04.

 

Маратон по четене с участие на ученици от

 кв. Дебър и Клуб на хората  в неравностойно положение.

кв.Дебър

Читалище

Училище

Д-во на писателите

 

 

 

м. М а й

 

 

 

 

01.05.

 

Празник на града по отделна програма

Първомай

ОбА

Читалище

01.05.

 

Откриване на Майски Културни Тържества - Първомай 2012

Първомай

ОбА

Читалище

 

01.-30.05

 

 

Майски културни тържества  Първомай 2012  по отделен план  и

по отделна програма

Първомай

Читалище

ОбА

04.05

9ч.

Празник на ПГСС Васил Левски

Първомай

ПГСС*

05.05.

 

Премиера на Г-жа Министершата

с..Д.извор

Читалище

06.05.

 

Ден на храбростта и Българската армия. 

Масов празник Гергьовден

по места

Читалища

 

06.05.

 

Общоселски събор Свети Георги

 с. Искра

с.Искра

Кметство

Читалище

12.05

9ч.

Общински празник на Художествената самодейност

Първомай

Сдружение на читалищата

09.05.

 

67г. от края на Втората Световна война

Среща-разговор с ветерани от войната

с. Искра

Читалище

Кметство

17.05.

 

Спасов ден събор кв. Любеново

 

 

Читалище

21.05.

 

Общоселски събор

Св. Константин и Елена

 

с.Татарево

Читалище

Кметство

23.05.

 

Общоселски събор

 Всичко българско и родно

 

с.Караджалово

Читалище

Кметство

24.05.

 

 

Концерти на ученически състави по-случай Деня на българската култура, просвета и славянската писменост

Първомай

по места

Читалища

Училища

24.05.

 

Събор св.св.Кирил и Методий с. Брягово

 

Кметство

Читалище

24.05.

 

Събор Спасов ден   - празник на селото

с.Д.извор

Читалище

Кметство

25-26.05.

 

Среща на оркестри за народна музика

с.Д.извор

Читалище

01-30.05.

 

Участие на състави от Общината в национални и регионални  фестивали и прегледи по Националния културен календар

 

Читалища

 

 

м. Ю н и

 

 

01.06.

 

Празници, посветени на Международния ден на детето.

по места

 

 

Читалища

Училища

ДГ

02.06.

 

Честване Деня на Ботев и загиналите за свободата на България

по места

 

 

Кметства

Читалища

 

01-15.06.

 

 

Участие на  състави  от общината

в Театрални празници  -  Хисар 2012

гр. Хисар

 

Читалища

 

26.06

 

Отбелязване Международния ден за борба

срещу наркотиците.

Първомай

по места

Читалища

 

29.06

 

Петровден общоселски събори.

кв.Дебър,с.Буково,с.Драгойново,с.Езерово

 

Кметства Читалища

 

 

м. Ю л и

 

 

02-07.

 

Лятно училище- по отделен план и програма

кв.Дебър

Читалище

15.07.

 

Общоселски събор  Св.Кирик

с.Градина

Кметство

Читалище

14.07.

 

Общоселски събор Св.Неделя

с.Православен

Читалище

Кметство

21.07

 

 

 

Общоселски събор Св.Илия

 

 

с.Бяла река

 

Читалища

Кметства

10-20.07.

 

Деца четат на деца презентация на приказки

с.Искра

Читалище

 

 

м. А в г у с т

 

 

11.08.

 

Свети Пантелей събор с. Воден

с.Воден

Читалище

Кметство

15.08.

12.08.

 

 Успение на Пресвета Богородица

Общоселски събор с. Виница

по места

Читалища

Църквите

 

 

м. С е п т е м в р и

 

 

01.09

 

Отбелязване световния ден на Мира

по  места

Читалища

06.09.

 

Честване 127 години от Съединението на България

по места

 

Читалища

Кметства

6-8.09.

 

ХІV Празник на тракийската народна музика и  песен Първомай 2012

Втори  Национален конкурс

за  изпълнители  

С песните на Стефан Филипов

 

Първомай

 

ОбА

Читалище

 

 

15.09.

 

 

 

Тържества по случай първия учебен ден

по места

 

 

Читалища

Училища

22.09.

 

Ден на независимостта на България

по места

Кметства

Читалища

 

 

м. О к т о м в р и

 

 

1-30

 

Октомврийски литературни празници 2012 - по отделен план и програма

 

ОбА

Читалище

01.10.

 

Международен ден на музиката

по места

Читалища

01.10.

 

Международен ден  на възрастните хора -

Забавно увеселителна вечер

кв.Дебър

Читалище

Клуб на пенсионера

14.10.

 

Общоселски събор  Петков ден

 

с.Крушево

Кметство

Читалище

1-20.10.

 

Връчване на Националната литературна награда за проза Георги . Караславов

Първомай

Читалище,

ОбА, Съюз на българските писатели

1-20.10.

 

Отбелязване на 115г. от

 основаване  на читалището в с. Езерово

и

75 години читалище в с. Буково

с.Езерово

 

 

с. Буково

Читалища

ОбЧ*Сдружение

 

 

 

м. Н о е м в р и

 

 

01.11.

 

Ден на народните будители

Откриване на творчески сезон 2012/2013

по места

Читалища

19 -22.11.

 

Отбелязване Деня на християнското семейство

по места

Читалища

 

 

м. Д е к е м в р и

 

 

01.12

 

 

Световен ден за борба срещу СПИН

по места

Читалища

Училища

15-20.12

 

 

Четения на проза от членове на Дружеството  на писателите Г.Караславов гр.Първомай

гр.Първомай

 

Читалище

ДП

Г.Караславов

20-31.12.

 

Коледни и Новогодишни тържества

по места

Читалища

 

     През 2012г.  се навършват

 

                                   115 години Народно Читалище  Зора - 1897г.- с. Езерово

                                     75 години  Народно Читалище  Светлина -1937г.- с. Буково

                                    

         Настоятелствата допълнително ще приемат план и програма по отбелязването им.

         Културния календар е изготвен на основание подадената информация от читалищата на общината, учебните заведения от града
и утвърдени традиционни мероприятия от Националния културен календар. Той  е отворена система и ще се допълва
и актуализира при необходимост.

 

                        * ОбА              -  Общинска администрация

                        * Ч-ще            - Читалище

                        * У-ще            - Училище

                        * ДГ                 -  Детска градина

                        * ПГСС           - Професионална гимназия по селско стопанство

                        * ДП                - Дружество  на писателите

                        * ОбЧС           - Общинско читалищно сдружение