КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР  2011година              

 

ПОСВЕЩАВА се  на 1330 години  от ОСНОВАВАНЕТО  на  БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
 

Дата

час

мероприятие

място

организира

1

2

3

4

5

06.01.

10.00

Масов празник Йордановден

по места

Читалища

Църква

06.01.

 

163 години от рождението на Хр.Ботев тематични вечери

по места

Читалища

18.01.

 

Честване на 133г. от освобождението на с.Искра от османско иго.

с. Искра

Кметство

     Читалище

      Училище

21.01.

10.00

Масов празник Бабин ден

по места

Читалища

м. Ф е в р у а р и

05.02.

 

VІІ Празник на виното - Първомай 2011 Конкурс за най-добро домашно вино и  концертна програма на оркестър Диониспо-случай 15 години от основаването му.

Първомай

Читалище

ОбА

14.02.

 

Световен ден на археологията

Откриване на фотоизложбаАрхеологическо лято 2010

с. Искра

Читалище

14.02.

 

Ден на лозаря Трифон Зарезан

по места

Читалища

19.02

 

Отбелязване 138г. от гибелта на Левски

по места

ОбКомитет

Левски

читалища,у-ща

 

 

Общински масов празник-събор

Тодоровден

кв. Дебър

Читалище

Клуб Каубой

 

 

м. М а р т

 

 

01.03.

 

Тържествено отбелязване  на

Деня на самодееца

по места

    Читалища

01.03.

 

Детски утра, посветени на Баба Марта

по места

    Читалища

Училища и ДГ.

03.03.

 

Ритуал издигане на българското знаме

По-случай Националния празник на

Република България и празнично хоро на

площада пред читалището.

Отбелязване Националния празник на

Република България.

Първомай

 

 

 

по места

    Читалище

    Училища

      ОбА

 

Читалища

Кметства

06-08.03.

 

Празнични концерти по-случай Международния ден на жената

по места

Читалища

 

 

Участие в  Национален детски фолклорен фестивал  Орфеево изворчена изпълнители от НЧСелска пробуда с .Градина

Ст.Загора

Читалище

21.03

 

Вечери, посветени на Първа пролет

 

по места

 

Читалища

и клубове

25.03.

 

Патронен празник на ОУ Г.Караславов- и отбелязване на 150г. просветно дело
кв.Дебър.

кв.Дебър

Читалище

училище

27.03.

 

Международен ден на театъра

155 години театър в България

Премиера на Новото пристанище

Първомай

 

 

Читалище

   

27.03.

 

Лазаруване народен обичай

по места

читалища

29.03.

 

115 години читалище в с. Искра

с. Искра

Читалище

Училище

1-30

 

Проява на ДП Г.Караславов гр.Първомай

Първомай

 

 

 

м. А п р и л

 

 

01.04.

 

 Международен ден на хумора и шегата

по места

Читалища

1-10.04

 

Великденски празници в общината

по места

Читалища

16.04.

 

Премиера на Българи от старо време

Д.извор

Читалище

20.04.

 

135г. от Априлското  въстание

по места

Читалища

Училища

24.04.

 

Великденски празници

по места

Читалища

Училища

1.-30.03.

 

Маратон по четене с участие на ученици от

 кв. Дебър и Клуб на хората  в неравностойно положение.

кв.Дебър

Читалище

Училище

Д-во на писателите

 

 

 

 

м. М а й

 

 

01.05.

 

Празник на града по отделна програма

Първомай

ОбА

Читалище

01.05.

 

Откриване на Майски Културни Тържества - Първомай 2011

Първомай

ОбА

Читалище

 

01.-30.05

 

 

Майски културни тържества  Първомай 2011  по отделен план  и

по отделна програма

Първомай

Читалище

ОбА

05.05

 

Празник на ПГСС Васил Левски

Първомай

ПГСС

06.05.

 

Ден на храбростта и Българската армия. 

Масов празник Гергьовден

по места

Читалища

 

07.05

 

Общински празник на Художествената самодейност

Първомай

Сдружение на читалищата

09.05.

 

66г. от края на Втората Световна война

Среща-разговор с ветерани от войната

с. Искра

Читалище

Кметство

21.05.

 

Празник на селото Св.св.Елена и Константин

с.Татарево

Кметства

Читалище

22.04.

 

Ден на земята

по места

Читалища

23.05.

 

Фолклорен празник

 Всичко българско и родно

с.Караджалово

Читалище

Кметство

24.05.

 

 

Концерти на ученически състави по-случай Деня на българската култура, просвета и славянската писменост

Първомай

по места

Читалища

Училища

01-30.05.

 

Участие на състави от Общината в национални и регионални  фестивали и прегледи по Националния културен календар

Гостуване на ТК Д.Делчев с постановката

г-н Балкански в гр.Одрин - Турция  представление на българите в града по  покана на българската читалище към храм Св.Георги

 

Читалища

 

 

м. Ю н и

 

 

01.06.

 

Празници, посветени на Международния ден на детето.

по места

 

Първомай

Читалища

Училища

Детски градини

02.06.

 

Честване Деня на Ботев и загиналите за свободата на България

 

по места

 

 

Кметства

Читалища

ОбКомитет

Левски

13-19.06.

 

 

Участие на театралните  състави  на читалищата от гр.Първомай и с.Д.извор  на

Театрални празници  -  Хисар 2011

гр. Хисар

 

Читалища

 

26.06.

 

Отбелязване Международния ден за борба

срещу наркотиците.

Първомай

по места

Читалище

 

28-29.06.

 

 

Петровден общоселски събори.

с.Буково

с.Драгойново

с.Езерово

Кметства Читалища

 

 

 

м. Ю л и

 

 

15.07.

 

Местен събор Св.Кирик

с.Градина

Кметство

Читалище

17.06.

 

Празник на селото  Спасов ден

с.Д.извор

Кметство

Читалище

23.07

 

 

 

Общоселски събор Св.Илия

 

 

с.Бяла Река

с.Православен

 

Читалища

Кметства

27.07.

 

Масов празник курбан Св.Пантелеймон

кв.Дебър

 

Читалище

Църквата

 

 

Среща разговор с Г.Акабалиев автор на книгата Село Искра

с.Искра

Читалище

 

 

м. А в г у с т

 

 

15.08.

 

Празник

 Успение на Пресвета Богородица

по места

Читалища

Църквите

 

 

Участие  на НФС Богородична стъпка

на състави от ч-ще с.Градина

Ст.Загора

читалище

 

 

м. С е п т е м в р и

 

 

01.09

 

Отбелязване световния ден на Мира

по  места

Читалища

06.09.

 

Честване 126 години от Съединението на България

по места

 

Читалища

Кметства

8-10.09.

 

ХІІІ Празник на тракийската народна музика и

 песен Първомай 2011

Втори  Национален конкурс

за най-добър  кларнетист-

С мелодиите на Стойчо Кузмов

 

Първомай

 

ОбА

Читалище

 

 

15.09.

 

 

 

Тържества по случай първия учебен ден

 

по места

 

Читалища

Училища

22.09.

 

Ден на независимостта на България

по места

Кметства

Читалища

 

 

м. О к т о м в р и

 

 

 

1-30

 

Октомврийски литературни празници 2011

по отделен план

 

 

01.10.

 

Международен ден на музиката

по места

Читалища

 

14.10.

 

Общоселски събор

 

с.Крушево

Кметство

Читалище

1-20.10.

 

Връчване на Националната литературна награда за поезия Сл.Хр. Караславов

Първомай

Читалище

ОбА, Съюз на българските писатели

1-20.10.

 

Отбелязване на 115г. от

 основаване  на читалището в с. Градина

с.Градина

Читалище

 

 

м. Н о е м в р и

 

 

01.11.

 

Ден на народните будители

Откриване на творчески сезон 2011/2012

по места

Читалища

19 -22.11.

 

Отбелязване Деня на християнското семейство

по места

Читалища

 

10-30.11.                     

 

Среща-разговор  с местните творци писатели Г.Акабалиев,Магда Милева,Катя Костадинова,Борислава Касавълчева

с.Искра

Читалище

 

 

м. Д е к е м в р и

 

 

01.12

 

 

Световен ден за борба срещу СПИН

по места

Читалища

Училища

15-20.12

 

 

 Четения на проза от членове на Дружеството

на писателите Г.Караславов гр.Първомай

 

гр.Първомай

 

Читалище

ДП

Г.Караславов

20-31.12.

 

Коледни и Новогодишни тържества

по места

Читалища

 

През 2011г.  се навършват

115 години  Народно Читалище  Селска пробуда - 1896г.- с.Градина

115 години  Народно Читалище  Иван Вазов -1896г.- с. Искра
 

                                                     Настоятелствата допълнително ще приемат план и програма по отбелязването им.

Културния календар е изготвен на основание подадената информация от  читалищата на общината, учебните заведения от града и утвърдени традиционни мероприятия от Националния културен календар. Той  е отворена система и ще се допълва и актуализира при необходимост.