ОБЩИНА  ПЪРВОМАЙ

КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР  2010

Дата

час

мероприятие

място

организира

1

2

3

4

5

06.01.

10.00

Масов празник Йордановден

по места

Читалища

Църква

06.01.

 

162 години от рождението на Хр.Ботев тематични вечери

по места

Читалища

18.01.

 

Отбелязване на 75 години от рождението на Дамян Дамянов

кв.Дебър

Читалище

18.01.

 

Честване на 132г. от освобождението на с.Искра от османско иго.

с. Искра

Кметство

     Читалище

      Училище

21.01.

10.00

Масов празник Бабин ден

по места

Читалища

м. Ф е в р у а р и

06.02.

 

VІ Празник на виното - Първомай 2010 Конкурс за най-добро домашно вино и  програма от оркестри   за народна музика от общината.

Първомай

Читалище

ОбА

12.02.

 

Премиера на романа Кървав пелин

Автор Иван Енчев

Първомай

Д.во на писателите

14.02.

 

Световен ден на археологията

Откриване на фотоизложбаАрхеологическо лято 2009

с. Искра

Читалище

14.02.

 

Ден на лозаря Трифон Зарезан

по места

Читалища

14.02.

 

Отбелязване на световния ден на археологията

с. Искра

Читалище

 

19.02

 

Отбелязване 137г. от гибелта на Левски

по места

ОбКомитет

Левски

читалища,у-ща

20.02.

 

Общински Масов празник-събор

Тодоров ден

кв. Дебър

Читалище

Клуб Каубой

22.02.

 

Отбелязване на 200г. от рождението

 на Захари Зограф

по места

Читалища

 

 

м. М а р т

 

 

01.03.

 

Тържествено отбелязване

Деня на самодееца

по места

    Читалища

01.03.

 

Детски утра, посветени на Баба Марта

по места

    Читалища

Училища и ДГ.

03.03.

 

Ритуал издигане на българското знаме

по-случай Националния празник на

Република България и празнично хоро на

площада пред читалището.

Отбелязване националния празник на

Република България.

Първомай

 

 

 

по места

    Читалище

    Училища

      ОбА

 

Читалища

Кметства

06-08.03.

 

Празнични концерти по случай Международния ден на жената

по места

Читалища

26-28.03.

 

Участие в Х-ти Национален детски фолклорен фестивал  Орфеево изворчена изпълнители от НЧСелска пробуда с .Градина

Ст.Загора

Читалище

21.03

 

Вечери, посветени на Първа пролет

 

по места

 

Читалища

и клубове

22.03.

 

Поетична вечер Първа пролет

Първомай

Д.во на писателите

25.03.

 

Патронен празник на ОУ Г.Караславов-
кв.Дебър.

кв.Дебър

Читалище

училище

27.03.

 

Международен ден на театъра- Сборен спектакъл 115 г. театър в Първомай

Премиера на Криворазбраната цивилизация

Първомай

 

с. Д.извор

Читалище

 

    Читалище

27.03.

 

Лазаруване народен обичай

по места

читалища

30.03

 

 120г. от рождението на Чудомир

кв. Дебър

   Читалище и

    Училище

 

 

м. А п р и л

 

 

01.04.

 

 Международен ден на хумора и шегата

по места

Читалища

02.04

 

205г. от рождението на Х.К.Андерсен

Детско утро

кв. Дебър

Читалище

Училище

1-10.04

 

Великденски празници в общината

по места

Читалища

16.04.

 

Среща- разговор  с Георги Бялков по повод новата му книга посветена на дейността на В.Левски в Първомайско

Първомай

Д.во на писателите

22.04.

 

Ден на земята

по места

Читалища

Училища

 

 

Маратон по четене с участие на ученици от

ОУ кв. Дебър и Клуб на хората  в неравностойно положение.

кв.Дебър

Читалище

Училище

Д-во на писателите

 

 

Викторина посветена на Априлското

въстание

с. Градина

Читалище

Училище

 

 

 

м. М а й

 

 

01.05.

 

Празник на града по отделна програма

Първомай

ОбА

Читалище

01.05.

 

Откриване на Майски Културни Тържества - Първомай 2010

Първомай

ОбА

Читалище

 

01.-30.05

 

 

Майски културни тържества  Първомай 2010  по отделен план  и

по отделна програма

Първомай

Читалище

ОбА

1-27.05.

 

Честване на 105г. читалище в кв.Дебър

по отделна програма

кв. Дебър

Читалище

05.05

 

Празник на ПГСС Васил Левски

Първомай

ПГСС

06.05.

 

Ден на храбростта и Българската армия. 

Масов празник Гергьовден

по места

Читалища

 

06.05.

 

Регионален фолклорен празник

 Заедно на Гергьовден с участие

на колектив от кв.Дебър

с.Горски извор

Читалище

с. Горски извор

09.05

 

Общински празник на Художествената самодейност

Първомай

Сдружение на читалищата

09.05.

 

65г. от края на Втората Световна война

Среща-разговор с ветерани от войната

с. Искра

Читалище

Кметство

14.05.

 

Традиционен събор Спасов ден

с.Д.извор

Читалище

Кметство

23.05.

 

Фолклорен празник

 Всичко българско и родно

с.Караджалово

Читалище

Кметство

24.05.

 

 

Концерти на ученически състави по- случай Деня на българската култура, просвета и славянската писменост

Първомай

по места

Читалища

Училища

01-30.05.

 

Среща с Марин Христозов, Радко Радев и Трендафил Василев

Първомай

Д.во на писателите

01-30.05.

 

Участие на състави от Общината в национални и регионални  фестивали и прегледи по Националния културен календар

 

Читалища

 

 

м. Ю н и

 

 

01.06.

 

Празници, посветени на Международния ден на детето.Концерт на детското  музикално шоу Училище за звезди

по места

 

Първомай

Читалища

Училища

Детски градини

02.06.

 

Честване Деня на Ботев и загиналите за свободата на България

 

по места

 

 

Кметства

Читалища

ОбКомитет

Левски

03.06.

 

Общоселски събор Св.Константин и Елена

с.Татарево

Читалище

Кметство

08.06.

 

Отбелязване на 160г.

от рождението на Иван Вазов

по места

Читалища

1-10.06.

 

 

Участие на театрален. състав Д.Делчев в

Театрални празници  -  Хисар 2010

гр. Хисар

 

Читалище

 

26.06.

 

Отбелязване Международния ден за борба

срещу наркотиците.

Първомай

по места

Читалище

 

25-27.06.

 

 

Петровден общоселски събори.

кв. Дебър

с.Буково

с.Драгойново

с.Езерово

Кметства Читалища

 

 

 

м. Ю л и

 

 

15.07.

 

Местен събор Св.Кирик

с.Градина

Кметство

Читалище

20.07

 

 

 

Общоселски събор Св.Илия

 

 

с.Бяла Река

с.Православен

 

Читалища

Кметства

27.07.

 

Масов празник курбан Св.Пантелеймон

кв.Дебър

 

Читалище

Църквата

 

 

м. А в г у с т

 

 

15.08.

 

Празник

 Успение на Пресветата Богородица

по места

Читалища

Църквите

 

 

Участие на състав от кв. Дебър в

Национален събор на народното творчество Копривщица - 2010

 

Копривщица

Министерство на културата

 

 

 

 

м. С е п т е м в р и

 

 

01.09

 

Отбелязване световния ден на Мира

по  места

Читалища

06.09.

 

Честване 125 години от Съединението на България

по места

 

Читалища

Кметства

1-15.09.

 

ХІІ Празник на тракийската народна музика и

 песен Първомай 2010

Втори  Национален конкурс

за най-добър  кларнетист-

С мелодиите на Стойчо Кузмов

Първомай

 

ОбА

Читалище

 

 

15.09.

 

 

 

Тържества по случай първия учебен ден

 

по места

 

Читалища

Училища

22.09.

 

Ден на независимостта на България

по места

Кметства

Читалища

 

 

м. О к т о м в р и

 

 

01.10.

 

Международен ден на музиката

по места

Читалища

08.10.

 

Среща - разговор с Красимира Славова за

 работата и върху романа
Строители на развалини

Първомай

Д.во на писателите

14.10.

 

Общоселски събор

 

с.Крушево

Кметство

Читалище

1-20.10.

 

Връчване на Националната литературна награда за проза Георги. Караславов

Първомай

Читалище

ОбА, Съюз на българските писатели

01-30.10.

 

Честване 150 години просветно дело

в кв. Дебър

Дни на българската поезия в кв.Дебър

кв.Дебър

Читалище

Училище

 Д.во на писателите

 

 

м. Н о е м в р и

 

 

01.11.

 

Ден на народните будители

Откриване на творчески сезон 2010/2011

по места

Читалища

08.11.

 

Отбелязване 130г. от рождението на Й.Йовков

по места

Читалища

19 -22.11.

 

Отбелязване Деня на християнското семейство

по места

Читалища

21.11.

 

Рецитал на Кръстьо Кръстев

Първомай

Д.во на писателите

01.-30.11.

 

Цикъл радиопредавания, посветени на народните будители

Първомай

Читалище

 

 

м. Д е к е м в р и

 

 

01.12

 

 

Световен ден за борба срещу СПИН

по места

Читалища

Училища

15-20.12

 

 

 Четения на проза от членове на Дружеството

на писателите

 

гр.Първомай

 

Читалище

Д-во на писателите

20-31.12.

 

Коледни и Новогодишни тържества

по места

Читалища

 

През 2010г.  се навършват

 

                                   115 години  Народно Читалище  Просвета - 1895г.- с. Брягово

                                   105 години   Народно Читалище  Пробуда -1905г.- кв.Дебър гр. Първомай

                                     85 години   Народно Читалище  Г.С.Раковски - 1925г- с.Виница

                                     75 години   Народно Читалище   Максим Горки - 1935г - с. Крушево

                Настоятелствата допълнително ще приемат план и програма по отбелязването им.

Културния календар е изготвен на основание подадената информация от  читалищата на общината, учебните заведения от града и утвърдени традиционни мероприятия от Националния културен календар. Той  е отворена система и ще се допълва и актуализира при необходимост.