Министърът на труда и социалната политика  Емилия Масларова на 02.04.2009г., връчи на кмета на Oбщина Първомай г-н Ангел Папазов Меморандум за сътрудничество по проект „Красива България”  за изграждане на Дом за стари хора град Първомай на стойност 1 000 000 л.