На 28.10.2013г. бе официално открит Регионалният център за третиране на битови и строителни отпадъци в Асеновград