Първа копка

Южно от търговски център „Спектра” започна строителството на сграда за обществено обслужване и търговска дейност.
 Неин инвеститор е „Одесосстрой” ООД.