Работна среща между общините и основните регионални структури и звена на централната власт на област Пловдив