Заместник председател на общински съвет - Маргарита Банова Давчева

Маргарита Банова Давчева