На основание Заповед № РД-15-104/20.02.2019г. на Кмета на Община Първомай, е прекратена тръжна процедура по отношение на недвижим имот – частна общинска собственост….pdfИзтегли