pdfУКАЗ № 245 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

pdfХРОНОГРАМА за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., могат да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾ През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾ На място в Общинска администрация Първомай – всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа

◾ Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾ Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


ЗАПОВЕД № РД-15-649 / 06.10.2021г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183-186 от Изборния кодекс и предвид необходимостта от създаване на ред и условия за провеждане на предизборна кампания на територията на Община Първомай, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и/или в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г.

pdfПриложение № 1 към Заповед № РД-15-649/06.10.2021 г. / Места за поставяне на агитационни материали в община Първомай


П О К А Н А

pdfОтносно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ и Подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на Община Първомай, при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14.11.2021 г. / Публикувана на 01.10.2021г. /

Приложение:

pdfРешение на ЦИК № 644-ПВР/НС София, 29.09.2021 г.


pdfИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) / Публикуван на 30.09.2021г. /


ЗАПОВЕД № РД-15-603 / 21.09.2021г.

pdfОтносно: Места за обявяване на избирателните списъци. На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 41 , ал. 3 от Изборен кодекс, Решение на 46-тото Народно събрание от 02.09.2021г. (обн. Дв бр.73/03.09.2021г.), за насрочване на избори за президент и вицепрезидент и Указ № 245 от 14.09.2021 г. на Президента на републиката, (обн., ДВ, бр.77 от 16.09.2021 г.) за насрочване на избори за Народно събрание на Р. България  на 14.11.2021 година.


ЗАПОВЕД № РД-15-598 / 21.09.2021г.

pdfОтносно: Образуване на избирателните секции и утвърждаване тяхната номерация и адрес. На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 2 и ал. 4, чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), Решение на 46-тото Народно събрание от 02.09.2021г. (обн. Дв бр.73/03.09.2021г.), за насрочване на избори за президент и вицепрезидент и Указ № 245 от 14.09.2021 г. на Президента на републиката, (обн., ДВ, бр.77 от 16.09.2021 г.) за насрочване на избори за Народно събрание на Р. България  на 14.11.2021 година.