СБП София


Община Първомай


ОНЧ ”Св.св.Кирил и Методий”
град Първомай

        Много са селищата в нашата страна, които могат да се похвалят, че са родно място на таланти с национално значение в областта на литература, но на пръсти се броят тези, които като град Първомай могат да се гордеят с цяла литературна династия. Ако  Георги Караславов остави трайна диря в българската литература със своята проза, то творчеството на Слав Христов Караславов е своеобразен жалон в националната ни поезия. Признанието на първомайци  е учредяването на национални литературни награди на името на всеки от тях.  Град Първомай е единственият град в България, който присъжда две национални литературни награди.


Паметникът на писателя в кв.Дебър


НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА

 „ГЕОРГИ  КАРАСЛАВОВ”

за проза

 

Наградата е възстановена през м.май 2004г. по повод 100-годишнината от рождението на големия български писател  Георги Караславов, чието родно място е село Дебър /сега квартал на град Първомай/.

Наградата се връчва през м.октомври и е придружена със Знака на град Първомай и статуетка „Муза” за принос в литературата.
 


Къща-музей „Георги Караславов”в град Първомай, кв.Дебър

 


Статут на Национална литературна награда „Георги Караславов

 

  1. Име на наградата „ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ”.
  2. Учредители на наградата : СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ и ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ.
  3. Цели на наградата:

ª     Да стимулира авторите за създаването на белетристични произведения, утвърждаващи човешкото достойнство с висока художествена стойност.

ª     Да популяризира културната дейност на община Първомай, като за целта Съюзът на писателите поеме ангажимента да публикува материали за начинанието поне в два национални вестника.

  1. Наградата се присъжда на две години и възстановяването й започва от 2004 година. Връчва се между 1 и 20 октомври.
  2. Наградената творба се излъчва от издадените в национален мащаб белетристични художествени произведения през предходните две години. За целта Съюзът на писателите поема ангажимента на всяко шестмесечие да номинира заглавия и ги свежда до знанието на заинтересованите представители на община Първомай.
  3. Паричната стойност на наградата е 1000 /хиляда/лева и се осигурява от Община Първомай.
  4. Комисията за излъчване на наградата е от 5/пет/ човека – 2/двама/ от Съюза на българските писатели и 3/трима/ от община Първомай.
  5. Цялостната организация по церемонията за самото връчване е ангажимент на Община Първомай.
     


НОСИТЕЛИ:

 

 

2004 година

Владимир Зарев за романа "Разруха"

 

 

 

2006 година

Деян Енев

      за книгата с разкази „Всички на носа на гемията”

 

 

 

2008 година

Борислав Бойчев
 
за книгата с разкази „Отвъд стария мост”

 

 

 

НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА

 „СЛАВ ХРИСТОВ КАРАСЛАВОВ”

за поезия

 

Наградата е учредена през м.декември 2004г. и за пръв път се връчва през 2005 година.

Церемонията по награждаването е през м. октомври. Наградата е придружена със Знака на град Първомай и статуетка „Муза” за принос в литературата.

 

Статут на Национална литературна награда

„СЛАВ  ХРИСТОВ  КАРАСЛАВОВ”

 

1.Име на наградата „СЛАВ ХРИСТОВ КАРАСЛАВОВ”.

2.Учредители на наградата : СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ и ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ.

3.Цели на наградата:

 

-Да стимулира авторите за създаването на проникновена, философски осмислена поезия, утвърждаваща човешкото достойнство и моралните ценности, с висока художествена стойност.

-Да популяризира културната дейност на община Първомай, като за целта Съюзът на писателите поеме ангажимента да публикува материали за начинанието поне в два национални вестника.

4.Наградата се присъжда на две години и е връчена за първи път през май 2005 година. Връчва се между 1 и 20 октомври.

5.Наградената книга поезия се излъчва от излезлите в национален мащаб стихосбирки през предходните две години. За целта Съюзът на писателите поема ангажимента на всяко шестмесечие да номинира заглавия и ги свежда до знанието на заинтересованите представители на община Първомай.

6.Паричната стойност на наградата е 1000 /хиляда/лева и се осигурява от Община Първомай.

7.Комисията за излъчване на наградата е от 5/пет/ човека – 2/двама/ от Съюза на българските писатели и 3/трима/ от община Първомай.

8.Цялостната организация по церемонията за самото връчване е ангажимент на Община Първомай.
 

НОСИТЕЛИ:

 

2005 година

Пламен Киров
 за книгата „Аз-кръстопътен”

 

 

 

2007 година

Славимир Генчев
 
за книгата  „Цветоглед”